Polski (Polish)
Pro Regio
Ankieta
VIP
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

BIULETYN

O PROJEKCIE | GRUPA DOCELOWA | BIULETYN | SZKOLENIA | KONKURS OFERT | PATRONAT

 

 

Wydawany w ramach projektu biuletyn Własność intelektualna jest kontynuacją publikacji Fundacji ProRegio o tym samym tytule. Wydanych zostanie 8 BEZPŁATNYCH edycji biuletynu publikowanych kwartalnie, z których każda będzie miała swój motyw przewodni determinujący tematykę artykułów w danej edycji.

Własność Intelektualna 1/2013

Własność Intelektualna 3/2013

Własność Intelektualna 1/2014

Własność Intelektualna 3/2014

Własność Intelektualna 2/2013

Własność Intelektualna 4/2013

Własność Intelektualna 2/2014

Własność Intelektualna 4/2014

 

 

WCZEŚNIEJSZE EDYCJE BIULETYNU

Biuletyn związany jest z tematyką transferu technologii, komercjalizacji badań i przedsiębiorczości akademickiej. Promowane w nim będą również regionalne jednostki działające na rzecz przedsiębiorczości akademickiej.

Biuletyn zawiera m.in. wywiady z osobami z branży ochrony własności intelektualnej, przykłady dobrych praktyk z dziedziny komercjalizacji badań, informacje na temat finansowania innowacyjności oraz ochrony własności intelektualnej oraz prezentacje wybranych ośrodków wsparcia transferu technologii.

Biuletyn Własność Intelektualna będzie dystrybuowany przez uczelnie, instytuty naukowe oraz centra transferu technologii. Możliwe jest również pobranie go w formie elektronicznej w formacie PDF.


 

TAKE-OUT