Polski (Polish)
Pro Regio
Ankieta
VIP
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

SZKOLENIA

O PROJEKCIE | GRUPA DOCELOWA | BIULETYN | SZKOLENIA | KONKURS OFERT | PATRONAT

 

 

W projekcie planowane jest zorgaznizowanie w każdym z województw trzech szkoleń, które tematyka dotyczyć będą:

 

  • ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony patentowej za granicą,
  • zarządzania własnością intelektualną, w tym tworzenia strategii ochrony IP, wyceny dóbr niematerialnych, oceny i analizy korzyści oraz ryzyka związanego z własnością intelektualną,
  • transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej na świecie.

 

Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów z powyższej tematyki, a ich celem jest wzmocnienie potencjału instytucji oraz przedstawicieli grupy docelowej.

 

W przypadku zainteresowania zorganizowaniem szkolenia w jednostce naukowej z województw, w których projekt jest realizowany, prosimy o kontakt:

Paweł Siedlecki
Kierownik Działu Wsparcia Nauki i Biznesu
pawel.siedlecki@proregio.org.pl

tel.: 61 855 05 28

 

 

 

TAKE-OUT