Polski (Polish) English
Pro Regio
Ankieta
VIP
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

Z transferem na TY

 

O PROJEKCIE | GRUPA DOCELOWA | REKRUTACJA | STAŻE | SZKOLENIA | PARTNER | PYTANIA

 

 

Projekt Z Transferem na Ty – staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych to projekt stażowy realizowany przez Fundację ProRegio oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych działających w branżach uznanych przez WUP za kluczowe, w zakresie komercjalizacji rezultatów prac badawczych poprzez przekazanie wiedzy i pozyskanie praktycznych umiejętności w ww. zakresie.

Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez odbycie staży w przedsiębiorstwach działających w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych w Europie (w tym w krajach członkowskich Unii Europejskiej) i USA.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

 

 

TAKE-OUT