Polski (Polish)
Pro Regio
Ankieta
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

Wyniki zapytania z dnia 13.11.2012

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dn. 13.11.2012 r. dotyczące „Budowy portalu internetowego na potrzeby projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii” wpłynęła 1 oferta. Oferta została oceniona pod kątem wymagań zawartych w treści zapytania ofertowego.

 

Zamawiający przyjął do realizacji ofertę firmy:

Take-out Artur Roger
ul. Cienista 4,
60-587 Poznań

 

Oferta uzyskała łącznie 100 punktów i tym samym została wybrana do realizacji.

TAKE-OUT