Polski (Polish)
Pro Regio
Ankieta
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

Zapytanie 13.11.2012

 

 

14.11.2012

 

Zapytanie ofertowe z dn. 13.11.2012 r. dotyczące "Budowy portalu internetowego na potrzeby projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii "

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do udziału w procedurze zapytania ofertowego dotyczącego budowy portalu internetowego na potrzeby projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii.

Szczegółowe informacje na temat niniejszego zapytania ofertowego można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.proregio.org.pl, za pomocą faksu pod numerem

61 855 05 29 oraz mailowo: biuro@proregio.org.pl.

 

Oferty należy składać listownie na adres:

Fundacja ProRegio
ul. 23 Lutego 7/7
61-741 Poznań

lub w formie elektronicznej na adres: biuro@proregio.org.pl.

Termin przyjmowania ofert mija dnia 29.11.2012 roku o godz. 10:00. Za moment złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego.

Niezbędne szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
  4. Załącznik 3 – Szacunkowy kosztorys
  5. Załącznik 4 – Wykaz usług w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawcy

 

 


TAKE-OUT