Polski (Polish)
Pro Regio
Ankieta
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

Zapytanie z dn. 11.03.2013

 

11.03.2013 r.

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 11.03.2013 r. pod tytułem "Obsługa księgowa preinkubowanych w ramach Virtualnego Inkubatora Przedsiębiorczości"

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu Virtualny Inkubator Przedsiębiorczości dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do udziału w procedurze zapytania ofertowego dotyczącego obsługi księgowej preinkubowanych w ramach Virtualnego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat niniejszego zapytania ofertowego można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.proregio.org.pl, za pomocą faksu pod numerem: 61 855 05 29 oraz mailowo: biuro@proregio.org.pl.

 

Oferty należy składać listownie na adres:

Fundacja ProRegio
ul. 23 Lutego 7/7
61-741 Poznań

lub w formie elektronicznej na adres: biuro@proregio.org.pl.

Termin przyjmowania ofert mija dnia 25.03.2013 roku o godz. 16:00. Za moment złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego.

Niezbędne szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy obsługa księgowa preinkubowanych w ramach VIP

4. Załącznik nr 3 - wykaz doświadczenia obsługa księgowa preinkubowanych

5. Załącznik nr 4 - oświadczenie obsługa księgowa preinkubowanych w ramach VIP

 

 

 

TAKE-OUT