Polski (Polish) English
Pro Regio
Ankieta
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

Usługi 

SZKOLENIA

Fundacja realizując projekty szkoleniowe posiada bogate doświadczenia w przygotowywaniu oraz realizacji szkoleń. Dzięki temu Fundacja oferuje bogaty program szkoleń otwartych adresowanych do indywidualnych odbiorców. Fundacja organizuje również szkolenia zamknięte na zlecenie konkretnych instytucji. Fundacja współtworzy programy i uczestniczy w realizacji studiów podyplomowych z zakresu finansowania projektów badawczych i zarządzania własnością intelektualną w instytucji.

 

Oferujemy szkolenia z zakresu:


Ochrony i zarządzania własnością intelektualną

- przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej,
- przygotowanie zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego,
- przebieg postępowania o udzielenie patentu przed urzędami patentowymi w Polsce i za granicą.

Transferu technologii

- analiza potencjału rynkowego oraz wybór drogi komercjalizacji,
- tworzenie firm w oparciu o wiedzę naukową: spółki spin off,
- zarządzanie firmą technologiczną.

Pozyskiwania środków europejskich na działalność innowacyjną

- finansowanie działalności innowacyjnej,
- fundusze strukturalne UE wspierające firmy na różnym etapie rozwoju,
- analiza finansowa i konstrukcja biznesplanów.

 

DORADZTWO

 

Ważnym elementem działalności Fundacji jest codzienna współpraca z naukowcami i przedsiębiorcami, którym oferujemy różne formy wsparcia konsultingowego, np. konsultacje indywidualne, doradztwo instytucjonalne, m.in. z zakresu:


Zarządzanie własnością intelektualną:

- Wsparcie procesu tworzenia regulaminów wynalazczości na uczelniach wyższych oraz w przedsiębiorstwach,
- Przeszukiwanie baz danych patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
- Pomoc w opracowywaniu dokumentacji patentowej dla potrzeb polskich i zagranicznych instytucji udzielających ochrony,
- Pomoc w ochronie prawnej własności intelektualnej oraz wsparcie w zakresie walki z nieuczciwą konkurencją oraz naruszeniami tej własności.

Wspieranie procesu transferu technologii:

- Tworzenie mechanizmów instytucjonalnych dla komercjalizacji dorobku naukowego za pośrednictwem firm typu spin off lub umów licencyjnych,
- Wsparcie procesu tworzenia centrów transferu technologii,
- Wsparcie tworzenia inkubatorów technologicznych,
- Pomoc w stworzeniu portfolio patentowego,
- Prowadzenie badań patentowych w tym ocena zapotrzebowania na technologię ze strony rynku komercyjnego,
- Obsługa prawno-merytoryczna procesu korzystania z technologii w przemyśle z uwzględnieniem korzyści materialnych wynalazcy.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą Fundacji ProRegio prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

TAKE-OUT