Polski (Polish) English
Pro Regio
Ankieta
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

Doradztwo


Ważnym elementem działalności Fundacji jest codzienna współpraca z naukowcami i przedsiębiorcami, którym oferujemy różne formy wsparcia konsultingowego, np. konsultacje indywidualne, doradztwo instytucjonalne, m.in. z zakresu:

 

Zarządzanie własnością intelektualną:

- Wsparcie procesu tworzenia regulaminów wynalazczości na uczelniach wyższych oraz w przedsiębiorstwach

- Przeszukiwanie baz danych patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych

- Pomoc w opracowywaniu dokumentacji patentowej dla potrzeb polskich i zagranicznych instytucji udzielających ochrony

- Pomoc w ochronie prawnej własności intelektualnej oraz wsparcie w zakresie walki z nieuczciwą konkurencją oraz naruszeniami tej własności

 

Wspieranie procesu transferu technologii:

- Tworzenie mechanizmów instytucjonalnych dla komercjalizacji dorobku naukowego za pośrednictwem firm typu spin off lub umów licencyjnych

- Wsparcie procesu tworzenia centrów transferu technologii

- Wsparcie tworzenia inkubatorów technologicznych

- Pomoc w stworzeniu portfolio patentowego

- Prowadzenie badań patentowych w tym ocena zapotrzebowania na technologię ze strony rynku komercyjnego

- Obsługa prawno-merytoryczna procesu korzystania z technologii w przemyśle z uwzględnieniem korzyści materialnych wynalazcy

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konaktu telefonicznego lub mailowego tutaj

TAKE-OUT