Polski (Polish) English
Pro Regio
Ankieta
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

Fundacja


 

Misja

Fundacja ProRegio jest organizacją pozarządową powołaną do życia w grudniu 2004 r.  Działalność Fundacji jest szczególnie widoczna w obszarze innowacyjności, wszędzie tam gdzie pojawia się potrzeba finansowania badań naukowych służących wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w gospodarce i nauce, gdzie łączenie obu tych dziedzin służy rozwojowi regionu Wielkopolski i całego kraju.

Działalność statutowa Fundacji sprzyja rozwojowi dynamicznego rynku innowacji, co pozwala na efektywne łączenie środowisk naukowo-badawczych i biznesu w procesie budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Jako organizacja pozarządowa Fundacja kładzie szczególny nacisk na współpracę z szeregiem różnorodnych instytucji, w tym instytucji otoczenia biznesu, sektora B+R, organizacji pozarządowych w celu realizacji wielu partnerskich przedsięwzięć.

Fundacja prowadzi swoją działalność w oparciu o pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów prorozwojowych, organizuje szkolenia i konferencje, prowadzi działalność doradczą i wydawniczą, której odbiorcami są przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw.


Twórcom Fundacji w momencie jej tworzenia przyświecała idea promocji i rozwoju innowacyjnej gospodarki, nauki i społeczeństwa zdolnych do efektywnego wykorzystania swojego potencjału. Bez względu na rodzaj oferowanej pomocy priorytetami wszystkich podejmowanych przez Fundację działań są zawsze: realny cel, profesjonalizm podejścia i końcowy sukces.

 

Cele

Celem Fundacji ProRegio jest:

  • Wspieranie rozwoju Polskich regionów w Unii Europejskiej,
  • Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego,
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
  • Promowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań problemów społecznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki,
  • Promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, nauce i gospodarce,
  • Wspieranie i propagowanie rozwoju sektora NGO w Polsce,
  • Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy różnymi sektorami życia gospodarczego i społecznego,
  • Promowanie uczciwości i przejrzystości zachowań obywatelskich,
  • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • Promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Wolontariat

Fundacja ProRegio serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Oferujemy współpracę w ramach wolontariatu oraz praktyk.

Praca w Fundacji daje możliwości rozwoju na polu tworzenia i zarządzania projektami unijnymi, analizy prawnej dokumentów, kontaktów biznesowych i urzędowych, przygotowania szkoleń/konferencji oraz prowadzenia kampanii promocyjno-marketingowych.

Oczekujemy entuzjazmu, zaangażowania i kultury osobistej.

Obsługa komputera oraz znajomość języków obcych będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Aplikację (CV oraz krótki list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres:
biuro@proregio.org.pl

TAKE-OUT